Juli 2017

Uitlevering van een fijnzeef voor kooksfabriek 1 / Tata Steel IJmuiden.